انواع سیستم های
تشخیص سرباره

حسگر های مادون قرمز
نمایش و اندازه گیری دما

حسگر های مادون قرمز
نمایش و اندازه گیری دما

سیستم های اندازه گیری
برای خطوط نورد

خدمات وپشتیبانی
کوره های القایی

سیستم های کنترل دقیق
کوره های عملیات حرارتی

چاپگرهای صنعتی

دستگاه های جوش پین

انواع پلاک و برچسب صنعتی

انواع موتور و گیربکس و
کنترل دور موتور

سیستم های اندازه گیری
خطوط نورد و ریخته گری

کامپیوترهای قابل حمل
مخصوص محیط های صنعتی